Yaratıcı Drama Liderlik Programı

Siz Drama Gelişim Akademisi, 2003 yılından bu yana Yaratıcı Drama yöntemini etkili bir şekilde planlamak, programlamak ve uygulamak suretiyle kendisini bu alanda kanıtlamış bir kurumdur.

YDL programımız, M.E.B tarafından onaylı ve 20 yıllık tecrübesi olan eğitmenler tarafından verilmektedir. Program sürekli olarak güncellenerek içeriği yenilenmektedir. 

Önemli(!)

Yaratıcı drama, kişilerin birbirleri ile fiziksel, düşünsel, duygusal etkileşim içerisinde olduğu, yaparak, yaşayarak, deneyimleyerek gerçekleşen bir yöntem, bir alandır. Bu sebeple, uzaktan (online) eğitim ile Yaratıcı drama yapılmaz, eğer yapılıyorsa Yaratıcı Drama değildir.

Neden Siz Drama?

Mezunlarımızın, Yaratıcı drama alanında hem teorik hem de pratik olarak daha donanımlı olmaları için, sadece Siz Drama özelinde lider adaylarının;

Psikolog ve alan uzmanları eşliğinde kişisel ve pedagojik gelişimlerine destek veriyoruz.

Her alanda plan hazırlayabilme ve liderlik deneyimleme imkanı sağlıyoruz.

Yaşantısal raportörlük yapmalarına ortam yaratarak, Çocuk, Genç, Yetişkin, Öğretmen ve Şirket eğitimleri ile deneyim kazanmalarını sağlıyoruz.

YDL İş Alanları Nelerdir?

İletişim Formu

20 yıldır, davranış, duygu ve düşünceler Siz Drama'da gelişiyor!

Haber ve duyurularımız için bültenimize abone olabilirsiniz.