Bizi Daha yakından Tanıyın

Siz Drama Gelişim Akademisi; 2003 yılında Yaratıcı Drama Lideri Suat Güneş ve Psikodramitist Berrak Artemiz Çınar ortaklığıyla kurulmuştur.

Her biri kendi dalında uzman olan yaklaşık otuz kişilik, Yaratıcı Drama Lideri, Psikolog, Çocuk Gelişimci ve Eğitimci kadrosuyla hizmet veren Siz Drama, merkezi Ataşehir’de olmak üzere Dragos, Çekmeköy ve Gaziantep’de faaliyetlerini sürdürmektedir.

ÇOCUKLAR
GENÇLER
YETİŞKİNLER

Yaratıcı Drama yöntemi çatısı altında bir çok yaşantısal teknikler kullanılarak eğitim, öğretim ve gelişim alanlarında deneyim odaklı yaklaşımları yaygınlaştırmak temel hedeflerimizdendir. Özellikle sosyal-duygusal gelişimi arttırmayı misyon edinen Siz Drama; Eğitim-Öğretimde Yaratıcı Drama, Yaratıcı Drama ile Kişilik Gelişim Programı, İş’te yaratıcı drama gibi geliştirdiği özel projelerle çocuklara, gençlere, yetişkinlere ve kurumlara hizmet vermeyi sürdürmektedir.

Misyonumuz

İnsanı ve insani değerleri öncelik alarak, eğitim, öğretim ve gelişim alanlarında insanın çok yönlü zenginliklerini, yine insan doğasına uyan Yaratıcı drama ve Psikodrama gibi yaşantısal yaklaşımlarla ortaya çıkarmak ve gelişimlerine destek vermektir. 

Samimi, güvenilir ve yenilikçi özelliklerimiz, ortaya koyduğumuz ve koyacağımız her ürünün ve hizmetin temelini oluşturmaktadır.  

Vizyonumuz

Yaratıcı drama ve Psikoloji alanlarının işbirliği ile gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızı, ulusal ve uluslararası toplumun her kademesine ulaştırmak, insanın, düşünsel, duygusal ve sosyal yönlerinin yapay süreçler yerine yaşantısal süreçlerle deneyimleyerek geliştirmesine, bilimsel ve etik değerler üzerinden katkı sağlamaktır. 

Değerlerimiz

Evrensel değerler önceliğimiz olmak üzere, 2003 yılından bugüne bizi biz yapan, samimiyet, güven ve çağdaşlık özelliklerimizden ödün vermeden, üretmeye ve gelişmeye devam etmektir.  

Katılımcılarımız bizim için neler söyledi ?

Suat Güneş

Kurucu / Yaratıcı Drama Eğitmeni

Suat Güneş, Hava Kuvvetleri Komutanlığında görev yaparken tanıştığı Yaratıcı Drama yöntemi sayesinde, kendi potansiyelini fark etmesi ve küçük yaştan itibaren var olan ancak eğitim sürecinde körelen becerilerine sahip çıkarak, yedi yıllık gelişim ve dönüşüm süreçleri sonrası 1999 yılında mesleğini değiştirerek hayatını tamamen, insanın farkındalığı, eğitimi ve gelişimi ile ilgili alanlara yönlendirmiştir.

Bu amaçla 2003 yılında Siz Drama Gelişim Akademisini kuran Suat Güneş, Yaratıcı drama yönteminin dönüştürücü gücünü kullanarak çocuklara, gençlere ve yetişkinlere yönelik EĞİTİM, ÖĞRETİM, FARKINDALIK VE GELİŞİM alanlarında programlar oluşturmakta ve eğitimler vermeye devam etmektedir. 

“Eğitim; İnsanın yaşam süreçlerinde ihtiyaç duyabileceği becerilerin geliştirilmesi” düşüncesinden yola çıkarak, bireylerin yaparak yaşayarak, deneyimleyerek fark etmesine, öğrenmesine ve gelişmesine ortam sağlamak amacıyla EĞİTİM LİDERİ olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Berrak Artemiz Çınar

Kurucu / Klinik Psikolog / Psikodramatist

Berrak Artemiz Çınar, 2006 yılında Haliç Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunudur. Maltepe Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’ndan Klinik Psikolog olarak uzmanlığını almıştır. Lisans eğitimi süresinde ve sonrasında Balıklı Rum Hastanesi ve Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde nevroz ve psikoz servislerinde bulunmuştur.

Avrupa Psikoterapi Deneğinin (EAP) kurumsal üyesi olarak faaliyet gösteren ve Psikodrama Eğitim Kurumları Federasyonu (FEPTO) onaylı diploma veren İstanbul Psikodrama Enstitüsü’nden, yedi yıllık yaşantısal eğitim sonrasında “Yaşamın Müziği – Psikodrama’da müzik ve sesin kullanımı” başlıklı tezi ile Psikodramatist ünvanını almıştır. Psikolojik Testler Derneği’nden yetişkin ve çocuklara uygulanan objektif ve projektif testler eğitimini almıştır.

Feza Balkaya ile dört senelik yaşantısal Gestalt Terapi Eğitimini tamamlayan Berrak Artemiz Çınar, katıldığı birçok ek eğitimlerle birlikte yetişkinlerle bireysel ve grup psikoterapi çalışmaları yapmakta, yöntem olarak ise gestalt psikoterapi yaklaşımı, psikodrama, transaksiyonel analiz ve dışavurumcu sanat terapilerini kullanmaktadır. Türk Psikologlar Derneği üyesi olan Berrak Artemiz Çınar; Oyun Terapileri Derneği kurucularındandır. Nişantaşı’nda Keşif Psikolojik Danışmanlık’ta ve kurucu ortaklarından olduğu Siz Drama Gelişim Akademisi’nde alan çalışmalarını sürdürmektedir.

Takım arkadaşlarımızla tanışmak ister misin?

20 yıldır, davranış, duygu ve düşünceler Siz Drama'da gelişiyor!

Haber ve duyurularımız için bültenimize abone olabilirsiniz.