Yaratıcı Drama Liderliği / Eğitmenliği M.E.B. Sertifika Programı

Yaratıcı Drama Liderliği / Eğitmenliği M.E.B. Sertifika Programı

Sizdrama, Yaratıcı Drama eğitmenliği yapmak isteyenlere, M.E.B. onaylı Yaratıcı Drama Liderliği/Eğitmenliği (YDL) programı sunuyor. Bu program katılımcıların, yaratıcı drama yöntemini her hangi bir derste veya grup çalışmalarında eğitim-öğretim ve kişisel gelişim yöntemi olarak kullanabilmesini sağlayacak yetkinliklere ulaşmasını sağlar.

YDL iş alanları

YDL programını tamamlayan liderler, kendi beceri ve ilgi alanlarına yönelik olarak, Yaratıcı Drama Eğitmenliği yapabilirler. Bu alanlardan bazıları;

Resmi ve özel okullarda Yararıcı Drama öğretmenliği

Şirketlere yönelik eğitimlerde eğitmenlik

Yaratıcı Drama kursu eğitmenliği

Öğretmenlere yönelik yöntem eğitmenliği

Sanat alanlarına yönelik eğitmenlik

Ders konularına (Matematik, Fen, Yabancı Dil...) yönelik yöntem eğitmenliği

Neden Sizdrama

Sizdrama Sanat ve Kişisel Gelişim Merkezi 14 yıllık faaliyet süresince, yaratıcı drama yöntemini kullanarak; eğitim, öğretim ve kişisel gelişim alanındaki bir çok özel programa imza atmış, teorik ve pratikte güçlü deneyimlere sahip bir kurumdur. Çocuklara, öğrencilere, gençlere, öğretmenlere, şirket çalışanlarına, kadınlara, anne-babalara vs yönelik uyguladığımız çalışmalarla, birçok konuya çözüm ve kolaylık getirirken, bu yöntemin gelişmesine de katkı sağlamayı misyon edinmiştir.

 YDL Programında Sizdrama Farkı

1- Kişisel gelişim; Y.D.L. adayları, programın ilk kurunda davranışsal ve duygusal gelişim sürecinden geçerek, kendi özelliklerini tanıyarak, liderlik beceri altyapılarını güçlendirirler.

2- Pedegojik yaklaşım; Y.D.L. adayları Sizdrama'da, grup terapisi ve danışmanlığı konusunda etkin olan psikologlarımız tarafından, pedagojik yaklaşım desteği alır.

3- Çocuklarla deneyim; Y.D.L. adayları Sizdrama'da, liderlerinin yönettiği yaratıcı drama atölyelerini (5-6, 7-9, 9-11, 11-14 yaş) izleme ve deneyim kazanma imkanı bulur.

4- Eğitim Öğretimde deneyim ; Y.D.L. adayları Sizdrama'da, ders konularının (Matematik, Fen Bilgisi, Türkçe-Edebiyat, Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler, okul öncesi konuları, Kimya, Fizik, Tarih…) işlenmesinde yaratıcı dramanın kullanılmasına yönelik, Sizdrama'nın bu alandaki tecrübelerini kullanma imkanı bulur.

YDL Programının Amaçları

• Yaratıcı Drama ile ilgili kavramların bilinmesi,

• Yaratıcı Drama, Eğitim, Sanat ve diğer disiplinler (alanlar) ile ilişkisini kurmak,

• Yaratıcı Dramanın boyutlarını ve öğelerini bilmek,

• Yaratıcı Dramaya ilişkin yurtiçi ve yurtdışı alan yazınına hakim olmak,

• Yaratıcı Drama liderlik mesleğinin yeterlik alanlarını bilmek,

• Eğitmenlik/Liderlik uygulama becerisi kazanmak,

• Yaratıcı Dramayı diğer derslerde yöntem olarak kullanabilmek,

• Yaratıcı Dramayı bir ders olarak yürütebilecek becerileri kazandırmak,

• Yaratıcı Dramayı kullanarak yeni programlar geliştirebilmek,

• Çocuk oyunları konusundaki kavramların bilinmesi,

• Çocuk oyunları uygulama konusunda beceri sahibi olunması.

YDL Programının Süresi:

YDL Programının eğitim süresi toplam 320 saattir. Her ders 45 dk. dır.

1. Aşama; Toplam 16 Oturum (48 ders saati)

2. Aşama; Toplam 16 Oturum (48 ders saati)

3. Aşama; Toplam 16 Oturum (48 ders saati)

4. Aşama; Toplam 16 Oturum (48 ders saati)

5. Aşama; Toplam 20 Oturum (60 ders saati)

6. Aşama; Toplam 16 Oturum (48 ders saati): Raportörlük, 20 saat seminer ve proje

çalışmasından oluşur.

Başvuru için;

5 adet vesikalık fotoğraf

Nüfus kağıdı fotokopisi

Öğrenim belgesi

Kısa özgeçmiş

Bölümler

1

Yetişkinler için Yaratıcı Drama ile Farkındalık

Yaşamın bazı evrelerinde ortada durup tam olarak ne istediğimizi bilmediğimizi farkedebiliriz ya da “Ne istediğimi biliyorum ama, bunun için ne...

2

Yaratıcı Drama Liderliği / Eğitmenliği M.E.B. Sertifika Programı

Sizdrama, Yaratıcı Drama eğitmenliği yapmak isteyenlere, M.E.B. onaylı Yaratıcı Drama Liderliği/Eğitmenliği (YDL) programı sunuyor. Bu program katılımcıların, yaratıcı drama yöntemini...

3

Psikodrama

“Psikodramanın dokunuşu hayatınızı sonsuza dek değiştirir.” Psikodrama Jacob Levi Moreno tarafından geliştirilmiş olan bir psikoterapi tekniğidir.İnsanın doğuştan sahip olduğu üç özelliği,...

Videolarımız

To Top