Kurumsal Eğitimler

Her şirket, kişi gibi özel, farklı ve değerlidir. Siz Drama Gelişim Akademisi, önceden planlanmış standart eğitimler yerine, Kuruma, İhtiyaca ve Personel Özelliklerine uygun oluşturulan eğitim içerikleri uygulanır. 

Merak ve İstek Uyandıran Yaklaşımlar

Eğitim; Kişilerde  merak ve istek uyandıran yaklaşımlarla uygulandığında, katılımcıların sürece girmesi daha kolay ve etkin olur. Katılımcıların farklılıklarını ve önceliklerini dikkate alarak hazırlanan aktif öğrenme ortamları ile öğrenme ve gelişim kalıcı olabilir.

Özel ve Özgün Eğitimler

Siz Drama Gelişim Akademisi olarak, Şirketlerin talep ettikleri eğitimleri, o şirketin ve çalışanlarının özelliklerine uygun olarak hazırlıyoruz. Eğitim içeriklerini, şirketlerden aldığımız veriler doğrultusunda psikolog ve liderlerimizin yapılandırmaları sonrası uyguluyoruz. Uygulama sürecinde ortaya çıkan ihtiyaçlara göre, sonraki süreçleri tekrar düzenleyerek eğitimlere devam ediyoruz.

Eğitim Başlıklarımız

İletişim Formu

20 yıldır, davranış, duygu ve düşünceler Siz Drama'da gelişiyor!

Haber ve duyurularımız için bültenimize abone olabilirsiniz.