Drama ve Yaratıcı Drama

Çocuk Drama Kursu

Anne babalar çocuklarını sanatsal, sportif veya akademik gelişimini desteklemek amacı ile farklı çocuk kurslarına götürürler.  Bu kurslardan bazıları çocuğun sanat eğitimine, bazıları kişisel gelişimine veya sportif becerilerine hizmet eder. Burada dikkat edilmesi gereken konu, çocuğun kursa götürülme düşüncesi ya da gerekçesi ile aranılan kursun ve içeriğinin buna uygun olmasıdır.

Çocuğu drama ile ilgili bir kursa götüren ebeveynler için de aynı durum geçerli. Burada ebeveynlerin ve diğer yönlendiren kişilerin (Arkadaş, Öğretmen, rehberlik, psikolog…) bilmesi gereken drama ile ilgili kursların da kendi içinde farklılaştığı; Amaç, yöntem ve içeriklerine göre ayrıldığıdır.

Drama ile ilgili kurs çeşitleri ve aralarındaki ayrışmaları basit bir dille ile şöyle açıklayabiliriz.

Drama kursu, Yaratıcı Drama Kursu ve SizDrama KGP Arasındaki Farklar?

Drama Kursları

Amaç?

Çocuklarını Drama ile ilgili bir kursa götürmeyi düşünen anne babaların öncelikle bu kursu hangi amaçla düşündüğü ve aradığı kursun bu amaca uygun içerikte bir kurs olmasına dikkat etmeleri önemlidir. Drama kursları genelde, sonunda bir oyun (Tiyatro) sahneleme hedefi doğrultusunda içerik ve yaklaşımlara sahiptir. Ancak kursun amacının, kullanılan tekniklerin, eğitmen yaklaşımlarının ve uygulama aşamalarının, çocuğun sosyal ve duygusal gelişimi için gereken şartları karşılıyor olması gerekir. Drama kurslarının kendi özel işleyişi bakımından bahsi geçen ve istenen gelişime hizmet etmesi bütünsel olarak olası değildir. Bu yönüyle baktığımızda var olan drama kurslarında çocuğun bir rolü yapamadığını hissetmesi, istediği rolü alamadığını düşünmesi, sahneye çıkma korkusu yaşaması gibi istenmeyen birçok olumsuzlar da kaçınılmazdır.

Beklenti ve Araştırmalar

Çocuğun gelişimi söz konusu olduğunda, çocuğa karşı yaklaşımlar, beklentiler ve yaratılan ortamların gelişimi destekleyecek yönde olması beklenir. Çocuğun özelliklerini, tutum ve davranışlarını, tepkilerini… ortaya çıkaracak ve ihtiyaçları doğrultusunda gelişimini sağlayacak yöntem, teknik ve eğitmen yaklaşımı bu nedenle oldukça önemlidir. Çocuklarla yapılan herhangi bir çalışma, etkinlik ya da öğretim, çocuğun güvende olduğunu, yargılanmadığını ve kendini iyi hissetmesini sağlayacak türden yaklaşımlarla gerçekleşmelidir. Sonuç olarak, çocuklar için bir kurs düşünüldüğünde, daha bilinçli araştırma, sorgulama ve beklentilerle uyumlu olmasına dikkat edilmesi önemlidir.

İletişim Formu

20 yıldır, davranış, duygu ve düşünceler Siz Drama'da gelişiyor!

Haber ve duyurularımız için bültenimize abone olabilirsiniz.