Şirket hizmetleri

Şirket hizmetleri

Şirketlerin,  çalışanların ihtiyaçları doğrultusunda talep ettikleri eğitimler, şirketin kendi kurum kültürü ve çalışandan beklediği beceriler göz önünde tutularak özel eğitim programları oluşturulur.  Eğitim uygulamalarında yaratıcı drama ve diğer yaşantısal yöntemler kullanılır. Belirtilen yöntem ve tekniklerin kullanımı ile kişinin, iş, sosyal ve özel yaşamdaki tüm tutum, davranış, duygu ve tepkilerin doğal olarak ortaya konmasını sağlanır. Gelişim sürecin de ise, aynı yöntem ve tekniklerle doğal yoldan içselleştirilmesi sağlanarak, kişinin, verilen sorumlulukları uygulaması ile gelişimi somut olarak yaşaması ve bu gelişimden aldığı haz kişiyi daha çok motive eder.

KENDİNİ TANIMA :Kişilik özelliklerimizi tanıyor ve ilişkilerimizdeki etkisini öğreniyoruz

DİKKAT VE ALGI :Duyduklarımızı ve gördüklerimizi nasıl algıladığımızı fark ediyoruz.

İLETİŞİM BECERİLERİ :İletişim becerilerimizi daha etkin kullanabilmeyi öğreniyoruz.

İMAJ VE ETKİ :Konuşma ve duruşumuzla oluşturduğumuz etkiyi olumlu yönde güçlendiriyoruz.

İLİŞKİ YÖNETİMİ :Karşımızdaki kişiyi anlamaya çalışarak ilişkilerimizi yönetiyoruz.

SORUN YÖNETME :Sorunu önce tanımlıyor sonra çözüme gidiyoruz.

İÇ MOTİVASYON :Kendi iç motivasyonumuzu nasıl güçlendirebileceğimizi öğreniyoruz.

YARATICI DÜŞÜNME :Yaratıcı düşünebilme becerimizi geliştiriyoruz.

STRES YÖNETİMİ :Stres ve kaygılarımızı yönetmeyi öğreniyoruz.

EKİP ÇALIŞMASI :Grupla birlikte hedefe yönelik nasıl yürüyeceğimizi öğreniyoruz.

VİZYON OLUŞTURMA :Ne ve neden yapmak istediğimizi bilerek geleceği oluşturuyoruz.

ZAMAN YÖNETİMİ :Zamanı verimli kullanmanın yollarını öğreniyoruz.

SUNUM TEKNİKLERİ :Neyi, Kime, nasıl anlatacağımızı öğreniyoruz.


Bölümler

1

Öğretmenlere Yönelik Sınıf Yönetimi Eğitimi

Günümüzde öğretmenlerin en temel ihtiyacı sınıf yönetimine ve atmosferine dair olumlu bir beceri edinmektir. Bu ihtiyaç doğrultusunda Sizdrama olarak bizler...

2

Eğitim Öğretimde Yaratıcı Drama

Dersler ( okul öncesi, Hayat Bilgisi, Matematik, Türkçe, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler...) Yaratıcı Drama yöntemi ile işlenebilirmi ?Ö.Y.D. nin öğrenmedeki...

3

Şirket Eğitim Programları

Sizdrama olarak şirketiniz için en uygun eğitimi planlamakta ve gerçekleştirmekte, psikolog, lider, eğitimci ve insan kaynakları uzmanlarımızla birlikte çalıştığımız programlarımız...

4

İşe Alım – Dramatik

Sizdrama Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri, kurumların insan kaynakları departmanlarına farklı ve yenilikçi bir hizmetle yeni bir bakış açısının kapılarını açıyor.DramatİK,...

5

Öğretmen İmaj ve İletişim Eğitimi

Bir eğitim kurumunun en önemli ihtiyaçlarından biri öğretmenlerin gerek kendi aralarında gerek çocuklarla gerek yönetimle gerek de velilerle kurduğu iletişimin...

6

Şirket hizmetleri

Şirketlerin,  çalışanların ihtiyaçları doğrultusunda talep ettikleri eğitimler, şirketin kendi kurum kültürü ve çalışandan beklediği beceriler göz önünde tutularak özel eğitim...

Videolarımız

To Top