Öğretmen İmaj ve İletişim Eğitimi

Bir eğitim kurumunun en önemli ihtiyaçlarından biri öğretmenlerin gerek kendi aralarında gerek çocuklarla gerek yönetimle gerek de velilerle kurduğu iletişimin uygun ve ortak bir kurumsal dile sahip olmasıdır.
Öğretmenlik içinde birçok beceriyi gerektiren, anlamlı ve önemli bir roldür. Bu becerileri kazandırmak için hizmet içi eğitimler eğitim kurumları için çok önemlidir. Hizmet içi eğitimler genelde öğretmenin pasif olduğu seminer formatlı eğitimlerle gerçekleşir. Sizdrama; bu eğitimleri yaratıcı dramanın gücü ile aktifleştirerek öğretmenlere hem keyifli hem de kalıcı bilgilerle dolu bir eğitim vaat ediyor.
Bir öğretmenin imajı, okul hakkında birçok önyargıya sebep olabilecek güçtedir.   Öğretmenlerim mesleki tutum ve inançlarını gözden geçirmelerine, öğretmenlik becerilerine yeni yaratıcı öğeler getirmelerine, öğretmen rollerine ilişkin farklılıklarını tanımlayabilmelerine olanak sağlayan bu uygulamanın temel özellikleri aşağıdaki gibidir .

Eğitimin temel özellikleri:

          Bir psikolog, bir yaratıcı drama lideri tarafından yürütülen 8 oturumluk bir programdır.

          Çalışmada öğretmenlerin mesleki aidiyetlerini arttıracak dinamikler gündeme gelmektedir.

          Diğer rollere ilişkin empati çalışmaları yapılmaktadır ( çocuk, veli, yöneti 

          Kendi olumlu kişisel özelliklerini mesleğine yansıtmanın yaratıcı yollara dikkat çekilecektir.

          Öğretmenlerin kendi mesleki rollerindeki özelliklerine ilişkin derin bir farkındalık ve gelişim hedeflenmiştir.

Yaşantıya yönelik bir grup çalışması olduğundan dolayı öğretmenlerin birbirleri arasındaki uyum, işbirliği ve iletişim ve motivasyon artmaktadır

 

Bölümler

1

Öğretmenlere Yönelik Sınıf Yönetimi Eğitimi

Günümüzde öğretmenlerin en temel ihtiyacı sınıf yönetimine ve atmosferine dair olumlu bir beceri edinmektir. Bu ihtiyaç doğrultusunda Sizdrama olarak bizler...

2

Eğitim Öğretimde Yaratıcı Drama

Dersler ( okul öncesi, Hayat Bilgisi, Matematik, Türkçe, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler...) Yaratıcı Drama yöntemi ile işlenebilirmi ?Ö.Y.D. nin öğrenmedeki...

3

Şirket Eğitim Programları

Sizdrama olarak şirketiniz için en uygun eğitimi planlamakta ve gerçekleştirmekte, psikolog, lider, eğitimci ve insan kaynakları uzmanlarımızla birlikte çalıştığımız programlarımız...

4

İşe Alım – Dramatik

Sizdrama Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri, kurumların insan kaynakları departmanlarına farklı ve yenilikçi bir hizmetle yeni bir bakış açısının kapılarını açıyor.DramatİK,...

5

Öğretmen İmaj ve İletişim Eğitimi

Bir eğitim kurumunun en önemli ihtiyaçlarından biri öğretmenlerin gerek kendi aralarında gerek çocuklarla gerek yönetimle gerek de velilerle kurduğu iletişimin...

Videolarımız

To Top