Suat Güneş, Hava Kuvvetleri Komutanlığında görev yaparken tanıştığı yaratıcı drama yöntemi sayesinde, kendi potansiyelini fark etmesi ve küçük yaştan itibaren var olan ancak eğitim sürecinde körelen becerilerine sahip çıkarak, yedi yıllık gelişim ve dönüşüm süreçleri sonrası 1999 yılında mesleğini değiştirerek hayatını tamamen, insanın farkındalığı, eğitimi ve gelişimi ile ilgili alanlara yönlendirmiştir.

Bu amaçla 2003 yılında Sizdrama Gelişim Akademisini kuran Suat Güneş, Yaratıcı drama yönteminin dönüştürücü gücünü kullanarak çocuklara, gençlere ve yetişkinlere yönelik EĞİTİM, ÖĞRETİM, FARKINDALIK VE GELİŞİM alanlarında programlar oluşturmakta ve eğitimler vermeye devam etmektedir.

"Eğitim; İnsanın yaşam süreçlerinde ihtiyaç duyabileceği becerilerin geliştirilmesi" düşüncesinden yola çıkarak, bireylerin yaparak yaşayarak, deneyimleyerek fark etmesine, öğrenmesine ve gelişmesine ortam sağlamak amacıyla EĞİTİM LİDERİ olarak çalışmalarına devam etmektedir.

ALDIĞI SORUMLULUKLAR/GÖREVLER

2010-2020 Anabilim eğitim kurumları eğitim danışman kurulu üyeliği

2008- “Öğretimde Yaratıcı Drama” program geliştirme ve öğretmen eğitim sorumluluğu

2012-2020 Üstün yetenekliler yaratıcı drama program geliştirme ve uygulama sorumluluğu

20013-2017 Köy çocukları/Şehir çocukları kişilik gelişim program geliştirme sorumluluğu

2022- “Öz Değerler” ders programı koordinatörlüğü


OLUŞTURDUĞU EĞİTİMLER VE EĞİTİM PROGRAMLARI

Sizdrama KGP* (Yaratıcı drama yöntemli Kişilik Gelişim Programı)

ÖYD* (Ders konularının Öğretiminde Yaratıcı Drama Eğitimi)

DramatİK* (Toplu işe alımlarda Yaratıcı drama kullanımı) 

Sınıf Lideri (Mesleki İmaj- İletişim - Sınıf yönetimi... eğitimi)

Vizyon21* (21 Yüzyıl Bilinçli Meslek Seçim Programı) 

Nöro Drama* (Yaratıcı drama yöntemli Geliştirilebilir Beyin Eğitimi)

Veli Okul Uyumu* (Anne baba tutumlarının çocuk ve okul ilişkisindeki etkisi) 


ALDIĞI EĞİTİMLER

Çağdaş Drama Derneği, Yaratıcı drama liderlik eğitimi (1995-ANKARA)

Oluşum Drama Enstitüsü, Yaratıcı drama liderlik eğitimi (1999-ANKARA)

Müjdat Gezen Sanat Merkezi, Temel tiyatro eğitimi (2002-İSTANBUL)

Çağdaş Drama Derneği, Yaratıcı drama liderlik eğitimi (2008-İSTANBUL)

 Forbrain Beyin Antrenörlüğü Eğitimi

Characterix karakter analiz raporu değerleme eğitimi 

KURUMSAL ÇALIŞMALAR

Farklı alanlarda Eğitim, öğretim ve gelişim çalışmaları yapmış ve yapmaktadır.

İNG BANK, TOYOTA, TİNANİC OTELLERİ/ BERLİN, ECZACIBAŞI VOLEYBOL, GÜNEY DİŞ, KARİYER NET, ATAŞEHİR BEL. KADIKÖY BEL. MARMARA BELEDİYELER BİRLİĞİ… çalışan ve yönetici eğitimleri

ANABİLİM, ALEV, ADIGÜZEL MYO, BİLFEN, BİRİKİM, ÇAKABEY, İELEV, NEŞE ERBERK, ÖZADER, YA-PA eğitim kurumları, öğretmen, öğrenci, veli, yönetici eğitimleri ve seminerleri 

UYGULADIĞI ÖZEL PROGRAMLAR

DramaKGP (Drama Kişilik Gelişim Programı); Çocukların (5-14 yaş aralığı) kendini tanıma, iletişim, sosyal dikkat algı ve sorun çözme becerilerinin gelişimlerini amaçlayan ve psikolog eşliğinde uygulanan bir programdır.

ÖYD (Öğretimde Yaratıcı Drama); Anaokulu, ilkokul, ortaokul, Lise... kademelerinde ders konularının Yaratıcı Drama yöntemi ile uygulanarak öğrencilerin, ders konularına ilgi duymasını, bilgileri somutlaştırabilmesini ve kalıcı öğrenmeyi oluşturmasını sağlayan bir modeldir. 

DramatİK (Yaratıcı drama yöntemli kurumsal eğitim programı); Kurumsal şirket çalışanlarının ihtiyaç duyduğu alanlardaki gelişimlerine destek vermek ve İşe alınacak personelin kısa zamanda pozisyona uygunluğunun belirlenebildiği bir programdır. 

Vizyon 21 (21 Yüzyıl bilinçli meslek seçim programı)

Sınıf Lideri (Öğretmenlerin sınıf yönetim becerilerini geliştirme programı)

5GEN (Yaratıcı drama yöntemli Kişisel Gelişim Programı); Yetişkinlerin, kişilik özelliklerinin kendisinde ve ilişkilerdeki etkisini fark ederek ihtiyaç duyduğu özellikleri roller üzerinden geliştirmesini amaçlayan bir kişisel gelişim programıdır

DramaREHBERLİK (Yaratıcı drama yöntemli rehberlik dersleri); Öğrencilerin duygusal, davranışsal, sosyal gelişmesine destek vermek amacıyla rehberlik konuları üzerinden Rehber öğretmenlere uygulanan bir eğitim programıdır.

YDL Geliştirme Programı: MEB onaylı, Yaratıcı Drama Liderlik Programını tamamlamış liderlerin, yaratıcı drama yöntemini her alanda kullanabilme becerilerinin geliştirildiği özel bir programdır

BİLDİRİLERİ

2011- Anabilim Eğitim Kurumlarında Eğitimde Yaratıcı Drama Projesi 

           Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Sempozyumu-İSTANBUL

2002- İlköğretimde, öğrencilerin derslere ilgisi ile dramanın ilişkilendirilmesi

          Ulusal Yaratıcı Drama Buluşması-ANKARA

1999- Tiyatro oyununun drama yöntemi ile sahneye konması

          Ulusal Yaratıcı Drama Buluşması-ANKARA

 TV PROGRAMI

Anne Baba Akademisi Televizyon Programı: Linke tıklayınız https://www.youtube.com/watch?v=z8agmPKzS7A&t=18s (You Tube) Anne, babaların kendi tutum ve davranışlarını fark etmeleri, ebeveynlik gelişimlerine katkı sağlamaları ve çocuklarına daha verimli ve uygun destek verebilmelerine desteklemek amacıyla 3 bölümlük programda sorumluluk almıştır.


Dünyaya geldiğinde nefes almayan ama anneannesinin sarımsak koklatarak  bu dünyaya hediye ettiği  Suat bebeğin, hayata tutunma mücadelesinde gösterdiği azmi sonraki yıllara bir mesajmış meğer. İlkokuldan başlayan sınıf başkanlığı, okulun istiklal marşı törenlerindeki orkestra şefliği, bir Anadolu şehrindeki ilk gençlik eğlencesinin organizatörlüğü, lisede okulun tatil gezisini organize etmesi, Askeri okulda bölük kıdemliliği ve sonrasında kıdemlilikten ayrıldığı günün gecesinde arkadaşlarını ayarlayıp bir geceliğine tel örgülerden firar edişi, Onun gelecekteki liderlik ve organize işlerinin stajı olarak yer almış hayatında.

Eğitim sisteminin,  bir genci amaçsız yetiştirme programının ürünlerinden biri olarak kendisini askeri okulun kollarında bulur Suat Güneş. Ama olacak ya, Ankara’daki görevi sırasında bırakın külleri, henüz yanamamış bir çıra kıvamında kalan tiyatro   hevesini canlandırmak için başvurduğu sanat merkezinde, danışmadaki bayanın “Tiyatro ile ilgilenmek istiyorsanız sizi Yaratıcı Drama kursuna alalım” sözü ile gerçek anlamda kendini tanıma ve gerçekleştirme yolculuğuna, diğer eğitim vagonlarını peşi sıra ekleyerek  başlamış kendileri.

1992 Yılında başladığı bu yolculuğa, Diyarbakır’a tayin olduğunda  tam her şey bitti derken, subay-astsubay ve eş çocukları ile Diyarbakır halkından oluşturduğu grubu da katmış. Kendini meslek olarak içinde göremediği bir iş yaşamından firar ederek İstanbul’da almış soluğu. Yıllar önce önünden geçerken iç geçirdiği Müjdat gezen sanat merkezinde ve bazı eğitim kurumlarında çocuklarla çocukluğunu yaşayarak, onlarla Yaratıcı drama ile gelişmenin keyfine çıkarmıştır.

Askeri cezasını birlikte çektiği diğer mağdurlarla (Kendimi tanıyorum öyleyse varım eğitimi), lisenin tiyatro kulübündeki gençlerle(Y.Drama yöntemli tiyatro eğitimi), Okulların ebeveynleri ile (Aile-çocuk atölyesi), teorik eğitimden bıkmış öğretmen adayları ve yok mu yeni bir öğretim yöntemi diyen öğretmenlerle (Eğitim öğretimde yaratıcı drama), bize bakarak değil tanıyarak geliştirin diyen kurum çalışanları ile (Kurumsal eğitimler), İleride başa çıkamadığı sorunlarda “çocukluğunuza dönelim” sözü ile karşılaşmak istemeyen çocuklarla (Drama Kişilik Gelişim Programı) … geç kalmışlığa meydan okurcasına, Y.Drama yöntemiyle her gruba özel oluşturduğu uygulamalarını hayata geçirmiştir.

Suat Güneş geriye dönüp baktığında, babasının ona yaşam hediyesi olarak bahşettiği, 7 yaşından itibaren okul hayatında dahi bir çok meslekte çalıştırmasının, bir kusur işlediğinde “sana kahve içireyim” diyerek mutfağa götürüp çimdiklemesi ile aldığı Anne eğitiminin faydasını, her durum ve şartta başkasının ayaklarını kullanmadan kendi ayakları üstünde durmasıyla fark etmiştir. Geleceğe dönüp baktığında ise,  ne yaparlarsa yapsınlar MUTLU olabilmelerini arzuladığı 3 meyveli  AİLE  ve ne yaparlarsa yapsınlar kendileri ile gurur duyabilecekleri SİZDRAMA ailesi ile daha devam edeceği bir çok  yolculuk var.

To Top