1969 Denizli doğumlu olan Suat Güneş, Hava Kuvvetleri Komutanlığında görev yaparken yaratıcı drama  ile tanışması hayatını tamamen bu alana yönlendirmesine sebep olmuştur. 1995 ve 1999 yıllarında Çağdaş Drama Derneği ve Oluşum Drama Enstitüsünde Yaratıcı drama liderlik eğitimlerini, tamamlaması sonrası Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ayrılarak İstanbul'a gelmiş, Burada da Tiyatro eğitimini tamalamıştır. 2003 yılından itibaren yaratıcı dramanın bir çok alanda ve yaş grubunda uygulanabilmesi, bu alanın gelişmesi ve yaygınlaşmasına katkı sağlayacak kişilere ortam sağlanması amacıyla Sizdrama Sanat ve Eğitim Merkezi'ni kurmuştur. Zaman içinde Çocuklara, Öğretmenlere, Kurum çalışanlarına, Ailelere, Öğrencilere, Yetişkinlere yönelik, Yaratıcı drama yöntemli özel programlar hazırlamış, uygulamış ve uygulamaktadır.

         Suat Güneş, EĞİTİM, ÖĞRETİM, FARKINDALIK VE GELİŞİM Gerçekleştirmek istenilen tüm alanlarda, Yaratıcı Drama'nın bir yöntem olarak kullanılabileceğini, yaptığı çalışmalar ve aldığı sonuçlarla  ortaya koymaya çalışmaktadır.

         Anabilim Eğitim Kurumları Danışmanlığı ve Adıgüzel Meslek Yüksek Okulunda Çocuk ve Drama derslerini yürütmekte olan Suat Güneş, Farklı Şirket ve kurumlarda Eğitim ve Seminer/workshop vermektedir. suatgunes@sizdrama.com

REFERANSLAR

İNG BANK, TOYOTA, TİNANİC OTELLERİ/ BERLİN, ECZACIBAŞI VOLEYBOL, GÜNEY DİŞ, KARİYER NET, ATAŞEHİR BEL. KADIKÖY BEL. MARMARA BELEDİYELER BİRLİĞİ, 

ANABİLİM, ALEV, BİLFEN, BİRİKİM, İELEV,  NEŞE ERBERK, ÖZADER, YA-PA EĞİTİM KURUMLARI VE BİRÇOK ANAOKULU

TV PROGRAMI

Anne ve babaların tutum ve davranışlarını fark etmeleri, ebeveynlik gelişimlerine katkı sağlamaları ve çocuklarına daha verimli ve uygun destek verebilmelerine destek sağlamak amaçlı hazırlanmış; ANNE BABA AKADEMİSİ Tv programıdır. 3 farklı konunun işlendiği programları İzlemek için tıklayınız.

EĞİTİM VE SEMİNERLERİ

  • DramatİK* (Toplu İşe alım programı);    İşe alınacak personelin tutum, davranış, duygu ve becerilerinin ortaya çıkmasını sağlayarak, kişinin kısa zamanda pozisyona uygunluğunun belirlenebildiği çok etkili bir uygulamadır. Detay için tıklayınız.​
  • 5GEN GELİŞİM MODÜLÜ* ( Kişisel Gelişim Programı ); Kişisel gelişim seminerlerinin, kitaplarının, videolarının... ne kadarı bizde çok az kalıcı bir değişiklik yapıyor diye düşünüyor musunuz?  Düşünüyorsanız, hepsinde eksik olan "KARARLILIK VE SÜREKLİLİK" i sağlayacak uygulama sürecidir. 5GEN kısaca, Kendinizi veya çevrenizdekileri rahatsız ettiğini düşündüğünüz, tutum ve davranışlarınızı olumlu yönde değiştirebilen ve güçlendiren bir Modeldir. " Bu yaştan sonra değişmem ben diyenlerin mucizeler yaratabildiğini ortaya koymuş olan 5GEN SİZİN, kendi özelliklerinizin, ilişkilerdeki etkisini fark ederek, kendinizle, eşinizle, ailenizle, işinizle, isteklerinizle ve çevrenizdekilerle olan ilişkilerinizi daha olumlu yönetebilmenizi ve özelliklerinize, ilginize ve isteğinize uygun, mutlu ve başarılı bir kariyer planlaması yapabilme yolunda daha donanımlı olmanızı sağlayacak bir programdır. Detay için tıklayınız.  
  • Kurumsal eğitimler;  Çalışanların kişisel gelişim ve yetkinlik alanlarını ( sorun çözme, stres yönetimi, İilişki yönetimi, İmaj ve iletişim, Yaratıcı düşünme becerileri, Zorlu müşteri yönetimi, kurum kültürü...) geliştirmeyi güçlendirmeyi ve hayata aktarmalarını amaçlayan bir eğitim programıdır. Detay için tıklayınız.​​
  • Veli eğitimi; Velinin, çocuğu, okulu ve öğretmeni ile olan ilişkisini yönetirken, kullandığı iletşim yollarını ve sorunlar karşısındaki  tutumlarını olumlu yönetebilmesini sağlamak amacıyla, velilerin yaparak yaşayarak gelişmesini sağlayan bir eğitimdir. Detay için tıklayınız.

EĞİTİM PROGRAMLARI 

  • DramaKGP* (Drama Kişilik Gelişim Programı);  Çocukların (5-14 yaş aralığı) sosyal, davranışsal ve duygusal gelişimlerini amaçlayan bir programdır.Detay için tıklayınız.
  • Ö.Y.D.* (Öğretimde Yaratıcı Drama); Anaokulu, ilkokul, ortaokul, Lise... kademelerinde ders konularını, öğrencinin aktif katılımıyla, konunun hakimi olmasını sağlayan ve akademik başarıya direk etki sağlayan Yaratıcı drama yönteminin kullanılmasına yönelik, öğretmen eğitim programıdır. Detay için tıklayınız.
  • Okullarda DramaKGP* (Yaratıcı drama ile rehberlik dersleri); okullarda rehberlik ders konularını, öğrencilerin aktif katılımıyla uygulamalı işlenmesini sağlayan, her öğrencinin duygusal, davranışsal, sosyal gelişiminin gözlenebildiği ve gelişmesi gereken yönlere destek verilebildiği Rehber öğretmen eğitim programıdır.
  • Drama Aile-Çocuk* (Yaratıcı drama yöntemli aile çocuk programı);    Anne-babaların kendileri ve çocuklarını gerçek anlamda tanıyabilecekleri, anne baba olma becerilerini geliştirebilecekleri bir programdır. Detay için tıklayınız.​

(*) Suat Güneş ve Sizdrama'ya ait programlardır. Başlık ya da içeriği, izinsiz olarak hiçbir yerde kullanılamaz.

 

YARATICI DRAMA İLE İLGİLİ BİLDİRİLERİ

2011 - Anabilim Eğitim Kurumlarında Eğitimde Yaratıcı Drama Projesi  

           Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Sempozyumu-İSTANBUL

2002- İlköğretimde, öğrencilerin derslere ilgisi ile dramanın ilişkilendirilmesi

          Ulusal Yaratıcı Drama Buluşması-ANKARA

1999- Tiyatro oyununun drama yöntemi ile sahneye konması

          Ulusal Yaratıcı Drama Buluşması-ANKARA

 

ÖĞRETİMDE YARATICI DRAMA EĞİTİMİ ve SEMİNERLERİ

2016 Bilfen Eğitim kurumları öğretmenleri Ö.Y.D. Eğitimi

2016 Bilfen Eğitim kurumları yönetim kadrosu İMAJ VE İLETİŞİM eğitimi

2014 Birikim Eğitim kurumları öğretmenleri Ö.Y.D. Eğitimi

2014-2016 Neşe Erberk Anaokulları ve ilkokulları Ö.Y.D. Eğitimi

2012.... YA-PA eğitim kurumları öğretimde Yaratıcı drama eğitimi, imaj ve iletişim eğitimi

2009.... Anabilim Eğitim kurumları Ö.Y.D. Eğitimi, KGP Eğitimi, Veli eğitimi, Öğrenci eğitimi

2013  Öğretimde Yaratıcı Drama Uygulamalı Semineri

2012  Marmara üniversitesi eğitim fakültesi, Branş derslerde Ö.Y.D. semineri

2011  Marmara üniversitesi eğitim fakültesi, Ö.Y.D. semineri

2010  Marmara üniversitesi eğitim fakültesi, Ö.Y.D. semineri

2010  Üstün yetenekliler öğretmenlerine Ö.Y.D. semineri

2009-2012  İlköğretim okulu öğretmenlerine Yaratıcı Drama yöntem Eğitimi

2009-2012  Branş dersleri öğretmenlerine Yaratıcı Drama Eğitimi

2003-2012  Okul Öncesi Öğretmenlerine Yaratıcı Drama Eğitimi

2009  Bahçeşehir Üniv. Okulöncesi platformu Eğitimde Y. Drama semineri

2003 -2008  İlköğretimde Yaratıcı Drama Eğitim Semineri (İlhami Ahmet Örnekal ,

                    30 Ağustos ,Hasan Leyli... İlköğretim Okulları ve Anabilim Koleji öğretmenlerine

2004   Kadıköy ilçesi İlköğretim Müdürlerine hizmet içi eğitimde Y.drama semineri

2004   Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü öğrencilerine Eğitim Semineri

 

Dünyaya geldiğinde nefes almayan ama anneannesinin sarımsak koklatarak  bu dünyaya hediye ettiği  Suat bebeğin, hayata tutunma mücadelesinde gösterdiği azmi sonraki yıllara bir mesajmış meğer. İlkokuldan başlayan sınıf başkanlığı, okulun istiklal marşı törenlerindeki orkestra şefliği, bir Anadolu şehrindeki ilk gençlik eğlencesinin organizatörlüğü, lisede okulun tatil gezisini organize etmesi, Askeri okulda bölük kıdemliliği ve sonrasında kıdemlilikten ayrıldığı günün gecesinde arkadaşlarını ayarlayıp bir geceliğine tel örgülerden firar edişi, Onun gelecekteki liderlik ve organize işlerinin stajı olarak yer almış hayatında.

Eğitim sisteminin,  bir genci amaçsız yetiştirme programının ürünlerinden biri olarak kendisini askeri okulun kollarında bulur Suat Güneş. Ama olacak ya, Ankara’daki görevi sırasında bırakın külleri, henüz yanamamış bir çıra kıvamında kalan tiyatro   hevesini canlandırmak için başvurduğu sanat merkezinde, danışmadaki bayanın “Tiyatro ile ilgilenmek istiyorsanız sizi Yaratıcı Drama kursuna alalım” sözü ile gerçek anlamda kendini tanıma ve gerçekleştirme yolculuğuna, diğer eğitim vagonlarını peşi sıra ekleyerek  başlamış kendileri.

1992 Yılında başladığı bu yolculuğa, Diyarbakır’a tayin olduğunda  tam her şey bitti derken, subay-astsubay ve eş çocukları ile Diyarbakır halkından oluşturduğu grubu da katmış. Kendini meslek olarak içinde göremediği bir iş yaşamından firar ederek İstanbul’da almış soluğu. Yıllar önce önünden geçerken iç geçirdiği Müjdat gezen sanat merkezinde ve bazı eğitim kurumlarında çocuklarla çocukluğunu yaşayarak, onlarla Yaratıcı drama ile gelişmenin keyfine çıkarmıştır.

Askeri cezasını birlikte çektiği diğer mağdurlarla ( Kendimi tanıyorum öyleyse varım eğitimi), lisenin tiyatro kulübündeki gençlerle( Y.Drama yöntemli tiyatro eğitimi), Okulların ebeveynleri ile ( Aile-çocuk atölyesi), teorik eğitimden bıkmış öğretmen adayları ve yok mu yeni bir öğretim yöntemi diyen öğretmenlerle (Eğitim öğretimde yaratıcı drama), bize bakarak değil tanıyarak geliştirin diyen kurum çalışanları ile ( Kurumsal eğitimler), İleride başa çıkamadığı sorunlarda “çocukluğunuza dönelim” sözü ile karşılaşmak istemeyen çocuklarla ( Drama Kişilik Gelişim Programı) … geç kalmışlığa meydan okurcasına, Y.Drama yöntemiyle her gruba özel oluşturduğu uygulamalarını hayata geçirmiştir.

Suat Güneş geriye dönüp baktığında, babasının ona yaşam hediyesi olarak bahşettiği, 7 yaşından itibaren okul hayatında dahi bir çok meslekte çalıştırmasının, bir kusur işlediğinde “sana kahve içireyim” diyerek mutfağa götürüp çimdiklemesi ile aldığı Anne eğitiminin faydasını, her durum ve şartta başkasının ayaklarını kullanmadan kendi ayakları üstünde durmasıyla fark etmiştir. Geleceğe dönüp baktığında ise,  ne yaparlarsa yapsınlar MUTLU olabilmelerini arzuladığı 3 meyveli  AİLE  ve ne yaparlarsa yapsınlar kendileri ile gurur duyabilecekleri SİZDRAMA ailesi ile daha devam edeceği bir çok  yolculuk var.

To Top