*Yaratıcı Drama Yöntemli Kişilik Gelişim Programı (DramaKGP)

Sizdrama, yaratıcı drama yöntemi ile çocukların sosyal ve duygusal gelişimine destek sağlamak amacıyla Kişilik Gelişim Programı (DramaKGP) oluşturmuştur. Bu program yaratıcı drama yöntemli tanıma ve ve geliştirme aşamalarından oluşmakta, veli bilgilendirme görüşmeleri ve sorumlulukları ile güçlendirilmektedir.
Program çocukların yaş gruplarına göre belirlenmiş, grupların gün ve saatlerine göre haftada bir gün bir saat şeklinde uygulanır. Her oturumda bir DramaKGP lideri, bir psikolog bir de raportör bulunmaktadır. 

Program iki temel aşamadan oluşmaktadır:
1. Tanıma Aşaması
2. Geliştirme Aşaması

1. Tanıma Aşaması: Yaratıcı drama ortamı katılımcıların davranış ve tutumlarını doğal bir ortam sağladığından net bir şekilde ortaya koymalarını sağlar. Çocuklar 10 oturumluk tanıma aşamasında Kendini Tanıma, Dikkat-Algı, İletişim ve Sorun Çözme temaları ile ilgili davranış ve tutumlarını ortaya koyacak oyunlar oynarlar. Bu oyunlardaki tutumları psikolog ve liderler tarafından gözlemlenerek her çocuk için geliştirme aşamasına yönelik hedefler belirlenir. Tanıma aşamasının içinde bir defa veli-çocuk çalışması yapılır. Yani çocuklar aileleriyle birlikte bu özel anı yaşarlar. Sonrasında psikolog ve lider her çocuğun velisi ile ayrı ayrı bireysel görüşmeler yaparak gözlemlerini paylaşır. Ortak hedefler belirlenerek geliştirme aşamasına geçilir. 
2. Geliştirme Aşaması:Tanıma aşamasından sonra geçilen geliştirme aşamasında her çocuğa önceden belirlenen hedefler doğrultusunda roller verilerek, onun grup içinde güçlenmesi veya gelişmesi gereken davranışlar üzerinde farkındalık sağlaması ve denemeler yapması sağlanır. DramaKGP ortamında doğru-yanlış, güzel-çirkin, iyi-kötü, başarılı-başarısız gibi kavramlar olmadığından çocuklar kendilerini özgürce ifade etme olanağı bulurlar. Bu aşamada iki kez veli-çocuk çalışması yapılır. Çocukların her birine sosyal ortamda uygulamak üzere onlar için eğlenceli ve geliştirici nitelikte sorumluluklar verilir. Ailelere de programla paralel şekilde evde uygulayabilecekleri öneriler sunulur. 

BİREYSEL BİREYSEL ENSTRÜMAN DERSLERİ
Sizdrama'da piyano, gitar, keman, yan flüt, saksafon ve bateri de bireysel enstruman dersleri verilmektedir. Pedagojik dile hakim müzik öğretmenleri eşliğinde bireysel yapılan çalışmalar sonucunda öğrencilerimiz yılda 2 defa konser deneyimi yaşarlar. Öğrencinin isteği, motivasyonu, yeteneği ve becerisi doğrultusunda hobi, konservatuvara hazırlık veya Royal Academy'ye hazırlık gibi farklı düzeylerde eğitim verilmektedir.

Yaratıcı Drama Liderliği / Eğitmenliği M.E.B. Sertifika Programı
Sizdrama, Yaratıcı Drama eğitmenliği yapmak isteyenlere, M.E.B. onaylı Yaratıcı Drama Liderliği/Eğitmenliği (YDL) programı sunuyor. Bu program katılımcıların, yaratıcı drama yöntemini her hangi bir derste veya grup çalışmalarında eğitim-öğretim ve kişisel gelişim yöntemi olarak kullanabilmesini sağlayacak yetkinliklere ulaşmasını sağlar. 
YDL iş alanları
YDL programını tamamlayan liderler, kendi beceri ve ilgi alanlarına yönelik olarak, Yaratıcı Drama Eğitmenliği yapabilirler. Bu alanlardan bazıları;
Resmi ve özel okullarda Yararıcı Drama öğretmenliği
Şirketlere yönelik eğitimlerde eğitmenlik
Yaratıcı Drama kursu eğitmenliği
Öğretmenlere yönelik yöntem eğitmenliği
Sanat alanlarına yönelik eğitmenlik
Ders konularına (Matematik, Fen, Yabancı Dil...) yönelik yöntem eğitmenliği
YDL Programının Süresi:
YDL Programının eğitim süresi toplam 320 saattir. Her ders 45 dk. dır.
1. Aşama; Toplam 16 Oturum (48 ders saati)
2. Aşama; Toplam 16 Oturum (48 ders saati)
3. Aşama; Toplam 16 Oturum (48 ders saati)
4. Aşama; Toplam 16 Oturum (48 ders saati)
5. Aşama; Toplam 20 Oturum (60 ders saati)
6. Aşama; Toplam 16 Oturum (48 ders saati): Raportörlük, 20 saat seminer ve proje
çalışmasından oluşur. Hafta içi Akşam ve Hafta sonu Grup seçenekleri bulunmaktadır.
Başvuru için;
4 adet vesikalık fotoğraf
Nüfus kağıdı fotokopisi
Öğrenim belgesi (En lise mezuniyeti gereklidir) Şubemiz ile ilgili ayrıntılı bilgiye aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz.

İletişim Bilgileri
Cevizli Hızır Reis Sk. No: 16 
Kovan Spor Kültürü Binası 5. Kat Maltepe/İstanbul
0216 353 43 46
0543 354 43 46

To Top