Çocuklarla Yaratıcı Drama

Yaratıcı Drama Yöntemli Kişilik Gelişim Programı (DramaKGP)

Sizdrama, yaratıcı drama yöntemi ile çocukların sosyal ve duygusal gelişimine destek sağlamak amacıyla Kişilik Gelişim Programı (DramaKGP) oluşturmuştur. Bu program yaratıcı drama yöntemli tanıma ve ve geliştirme aşamalarından oluşmakta, veli bilgilendirme görüşmeleri ve sorumlulukları ile güçlendirilmektedir.

Program çocukların yaş gruplarına göre belirlenmiş, grupların gün ve saatlerine göre haftada bir gün bir saat şeklinde uygulanır. Her oturumda bir DramaKGP lideri, bir psikolog bir de raportör bulunmaktadır.

Yaratıcı Drama (DramaKGP)  TANITIM VİDEOSU için tıklayınız

Yaratıcı Drama (DramaKGP)   EĞİTMENLERİMİZ için tıklayınız.

Yaratıcı Drama (DramaKGP)  VELİ  GÖRÜŞLERİ için tıklayınız.

 

Program iki temel aşamadan oluşmaktadır:
1. Tanıma Aşaması
2. Geliştirme Aşaması

1. Tanıma Aşaması: Yaratıcı drama ortamı katılımcıların davranış ve tutumlarını doğal bir ortam sağladığından net bir şekilde ortaya koymalarını sağlar. Çocuklar 10 oturumluk tanıma aşamasında Kendini Tanıma, Dikkat-Algı, İletişim ve Sorun Çözme temaları ile ilgili davranış ve tutumlarını ortaya koyacak oyunlar oynarlar. Bu oyunlardaki tutumları psikolog ve liderler tarafından gözlemlenerek her çocuk için geliştirme aşamasına yönelik hedefler belirlenir. Tanıma aşamasının içinde bir defa veli-çocuk çalışması yapılır. Yani çocuklar aileleriyle birlikte bu özel anı yaşarlar. Sonrasında psikolog ve lider her çocuğun velisi ile ayrı ayrı bireysel görüşmeler yaparak gözlemlerini paylaşır. Ortak hedefler belirlenerek geliştirme aşamasına geçilir. 

2. Geliştirme Aşaması:Tanıma aşamasından sonra geçilen geliştirme aşamasında her çocuğa önceden belirlenen hedefler doğrultusunda roller verilerek, onun grup içinde güçlenmesi veya gelişmesi gereken davranışlar üzerinde farkındalık sağlaması ve denemeler yapması sağlanır. DramaKGP ortamında doğru-yanlış, güzel-çirkin, iyi-kötü, başarılı-başarısız gibi kavramlar olmadığından çocuklar kendilerini özgürce ifade etme olanağı bulurlar. Bu aşamada iki kez veli-çocuk çalışması yapılır. Çocukların her birine sosyal ortamda uygulamak üzere onlar için eğlenceli ve geliştirici nitelikte sorumluluklar verilir. Ailelere de programla paralel şekilde evde uygulayabilecekleri öneriler sunulur. 

Çocuğunuzun;

* Arkadaş ilişkilerini iyi yönetebilmesini

* Kendi özelliklerini ve potansiyelini fark etmesini

* Özgüveninin gelişmesini

* Kendisini daha iyi ifade etmesini

* İşbirliği yapabilmesini

* Sosyal becerilerinin güçlenmesini

* Yaşadığı sorunlarla başa çıkabilecek duygu, düşünce ve davranışlarını yönetebilmesini

* Duygularını tanımasını ve kontrol etmesini

* Sosyal anlamda dikkat ve algısının gelişmiş olmasını

* İletişim becerilerinin güçlenmesini

* Kendisini bir grup içinde var edebilmesini

 

İstiyorsanız DramaKGP onlara tüm bu güçleri kullanmaları için sadece oyun oynayarak keyifli bir olanak sağlayacaktır. 

Bu program Sizdrama'ya ait olup, tüm hakları saklıdır.

 

Bölümler

1

Çocuklarla Yaratıcı Drama

Yaratıcı Drama Yöntemli Kişilik Gelişim Programı (DramaKGP) Sizdrama, yaratıcı drama yöntemi ile çocukların sosyal ve duygusal gelişimine destek sağlamak amacıyla Kişilik Gelişim...

2

Çocuklar için Enstruman ve Vokal Çalışmaları

Sizdrama'da piyano, gitar, keman, yan flüt gibi bireysel enstruman dersleri verilmektedir. Pedagojik dile hakim müzik öğretmenleri eşliğinde bireysel yapılan çalışmalar...

3

Gençlerle Yaratıcı Drama

Sizdrama, Yaratıcı drama yöntemini kullanarak, 12-17 yaş bireylerin sosyal, duygusal ve davranışsal gelişimine destek sağlamak amacıyla Gençlerle Kişisel ve Sosyal Gelişim Programı uygulamaktadır. Program Cumartesi günleri, 16.30-18.00...

4

Çocuklar İçin Müzikal Çalışmaları

Müzikal; oyunculuk, dans ve müziğin bir arada bir performansa dönüştüğü güçlü bir sanat dalıdır. Yurt dışında çocuklar küçük yaşta bu...

5

Psikolojik Danışmanlık

  Sizdramada çocuk, ergen ve yetişkinlere yönelik psikoterapi ve danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Gerekli görüldüğünde psikolojik test ve değerlendirme çalışmaları da yapılmaktadır....

6

Çocuklarla TEKNODRAMA

TEKNODRAMA; Çocukların teknoloji ile olan ilişkilerinde, internet, bilgisayar, televizyon, akıllı telefon, sosyal medya gibi ekran kullanımlarını faydalı içerikler ve zaman...

Videolarımız

To Top