Yaratıcı drama KGP nedir?

Yaratıcı drama KGP nedir?

DRAMA KGP ; Yaratıcı drama yöntemli bir sosyal beceri gelişim programıdır.

Drama KGP, çocukların sosyal, davranışsal ve duygusal gelişimlerine yaratıcı drama ile destek verir. Yaratıcı drama kursundan farklı olan bu program, çocuğu tanıma ve geliştirme olarak iki alanda ele alır.

Yaratıcı drama ile çocuğun tutumu, davranışı, tepkileri, duyguları çok net olarak ortaya çıkar. İşte drama KGP bu yönü ile çocuğu tanır, yaratıcı dramanın yaparak yaşayarak, deneyimleyerek drama yoluyla tekrar ettiği becerilerin gelişmesini sağlar.

Drama KGP ;  http://www.sizdrama.com/cocuklara-yaratici-drama/cocuklara-yaratici-drama-/333

To Top